Biznes

Jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie?

Wszystkich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.: „Circular economy – jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie”, które odbędzie się 21 września br.

parp

Webinarium poprowadzi  dr  inż. Agnieszka Sznyk – prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce”. Inicjatorka i koordynatorka platformy Polish Circular Hotspot.

W programie webinarium:

  • Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego.
  • Omówienie strategii GOZ w przedsiębiorstwie.
  • Omówienie modeli biznesowych GOZ.
  • Hierarchia postepowania z odpadami.
  • Koszty i korzyści wprowadzenia GOZ w MŚP.
  • Programy i zachęty dla przedsiębiorstw.
  • Interesujące przykłady z rynku.

Kiedy?

21 września br. godz. 11:30 – 13:00

Dlaczego warto wziąć udział?

Gospodarka odpadami to temat, który dotyczy każdego przedsiębiorcy. Jak to zrobić w systemie obiegu zamkniętego, w którym surowce, komponenty i produkty są wykorzystywane wielokrotnie? Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać na wprowadzeniu gospodarki obiegu zamkniętego? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymacie biorąc udział w webinarium.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/73256:webinarium-circular-economy-jak-wdrozyc-cyrkularny-model-gospodarowania-odpadami-w-przedsiebiorstwie-21-wrzesnia