Biznes

III edycja Akademii Menadżera Innowacji

Innowacje we współczesnym świecie to dla wielu przedsiębiorstw być albo nie być na rynku. Tylko te, które wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi osiągają sukcesy biznesowe i mogą konkurować z innymi przedsiębiorstwami na całym świecie. Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza do udziału w III edycji Akademii Menadżera Innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji PARP

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonej części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami i warsztatowcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w AMI ?

 • szeroką wiedzę teoretyczna  oraz bogaty program zajęć praktycznych,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP,
 • do 50 godzin doradztwa dedykowanego bezpośrednio Twojej firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz do 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone na usługi szkoleniowe dla kadry menadżerskiej oraz na usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział: 

 • od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 • od 3 do 5 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Ile możesz otrzymać?

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego pieniężnego przedsiębiorstwa może wynieść:

 1. 8 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 2. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 3. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

 1. 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy
 2. 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

UWAGA: Wkład prywatny pieniężny, może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie szkoleń i doradztwa:

Wartość projektu w okresie realizacji 2018-2023 wynosi (8 edycji AMI) – 29 790 952,51 zł

NOWOŚĆ III edycji: możliwość zmiany części wkładu prywatnego pieniężnego na wkład prywatny niepieniężny w postaci rozliczenia kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji