Biznes

Europejskie Forum Przedsiębiorczości

Od 6 do 8 października na Stadion Śląski w Chorzowie zawita Europejskie Forum Przyszłości. Idea forum zrodziła się z potrzeby wypracowania nowych rozwiązań i adaptacji do zmieniającego się świata.

Europejskie Forum Przedsiębiorczości

Podczas forum uczestnicy debatować będą o najistotniejszych wyzwaniach cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego.

Gospodarzem Europejskiego Forum Przyszłości jest Województwo Śląskie.

Organizatorem wydarzenia jest Śląski Fundusz Rozwoju.

Więcej informacji: https://efp-silesia.pl/