Biznes

„Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” – nabór

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe, średnie), które odprowadzają podatki w województwie śląskim.

Nabór wniosków rozpoczyna się 31 stycznia 2023 r.

Projekt obejmuje dofinansowanie dla sektora MŚP na usługi rozwojowe – usługi doradcze i szkoleniowe wybrane z Bazy Usług Rozwojowych. Celem projektu jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie usług rozwojowych.

W usługach mogą brać udział pracownicy i kadra zarządzająca.

pełni Rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania dla projektu i dystrybucję środków na realizację usług rozwojowych dla firm świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych pełni Fundusz Górnośląski S.A. .

Więcej informacji na temat projektu na stronie:

https://www.fgsa.pl/2023/01/dotacje-dla-msp-na-uslugi-rozwojowe-nabor-2/