Biznes

„Dostępność szansą na rozwój” – cykl szkoleń dla przedsiębiorców

Wpisując się w retorykę propagowania dostępności, Akademia PARP realizuje projekt „Dostępność szansą na rozwój”, w ramach którego mikro, małe, średnie, ale także duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać 100 proc. finansowania na szkolenia i doradztwo, dotyczące zasad uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych.

szkolenie

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach serdecznie zaprasza do udziału w projekcie. Kursy obejmą również wiedzę z zakresu wprowadzania tych usług na rynek. Konkurs finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie przedsiębiorcom możliwości czerpania dodatkowych korzyści finansowych poprzez dostosowanie oferowanych przez nich produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnością, seniorów lub dzieci. Eksperci zajmujący się uniwersalnym projektowaniem, bezpłatnie doradzą im, w jaki sposób dokonać odpowiednich zmian, nie ponosząc przy tym zbyt wielkich kosztów.

Szczegóły w linku poniżej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow