Biznes

Cykl spotkań online nt. zmian w systemie podatkowym „Niskie podatki”

Referat Rozwoju Gospodarczego, w imieniu PFR Portal PPK, Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, zaprasza na bezpłatny cykl spotkań online nt. zmian w systemie podatkowym „Niskie podatki”.

nowe podatki

Tematyka wydarzenia:

 • obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc.,
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.,
 • uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 • możliwość wyboru skali podatkowej dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • przywrócenie preferencyjnego rozliczania się osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • zmiana kryterium dochodu pełnoletniego uczącego się dziecka,
 • rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie,
 • zasady składania informacji o liczbie dzieci dla podatników korzystających z ulgi dla rodzin 4+.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, osób zajmujących się obsługą kadr i płac, pracowników, emerytów, rencistów oraz rodziców.

Najbliższe terminy spotkań:

 • 20.07 – godz. 10.00,
 • 21.07 – godz. 13.00,
 • 25.07 – godz. 11.00,
 • 28.07 – godz. 10.00.

Formuła spotkania: prezentacja z możliwością zadawania pytań na czacie.

Więcej informacji: https://pfrportal.pl/niskie-podatki/