Biznes

Bezpłatne porady ekspertów Enterprise Europe Network

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają do udziału w konsultacjach na temat prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz innowacji i transferu technologii.

bezpłatne porady EEN

Wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ośrodki Enterprise Europe Network oferują bezpłatne usługi informacyjne z zakresu:

  • kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE), obejmujących w szczególności dziedziny takie jak: handel wewnątrzwspólnotowy, zatrudnianie pracowników, oznakowanie CE, podatki, zamówienia publiczne;
  • wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Unii Europejskiej;
  • internacjonalizacji przedsiębiorstw – w tym ekspansji na rynki pozaeuropejskie;
  • współpracy biznesowej z zagranicznymi partnerami;
  • innowacji i transferu technologii.

Więcej informacji na stronie: https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow