Bez kategorii

System SMS ChŚPWiK

Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wdrożyło nową usługę dla swoich klientów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Chorzowa i Świętochłowic – powiadomienia SMS o planowanych i nieplanowanych przerwach i zakłóceniach w dostawie wody. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

brak wody

Użytkownikiem usługi SMS może zostać każdy mieszkaniec Chorzowa i Świętochłowic, posiadający urządzenie umożliwiające odbiór wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej.

Aby aktywować usługę należy wysłać SMS pod numer 661 005 115 o treści zgodnej z wzorem:

  • Prefix Miasta (CH dla Chorzowa, SW dla Świętochłowic) nazwa ulicy odstęp (spacja) nr nieruchomości – np. CHFarna 30, SWGornicza 5.
  • Nazwę ulicy, która składa się z wielu wyrazów należy zapisać bez stosowania odstępów np. CHKazimierzaWielkiego 12a, SWArmiiKrajowej 20.

W przypadku chęci rezygnacji z usługi informacyjnej SMS wystarczy wysłać na nr 661 005 115 informację o treści stopsms (spacja) prefix miasta (CH, SW) nazwa ulicy (spacja) nr nieruchomości np. stopsms CHFarna 30, stopsms SWArmiiKrajowej 20.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi SMS znajdują się na stronie https://www.chspwik.pl/obsluga-klienta-wodociagi/usluga-sms