Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Akty prawne regulujące działania Straży Miejskiej

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.
2. Kodeks wykroczeń
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
4. Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
7. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
10. Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 listopada 2003r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
11. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 lutego 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego