Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Uzbrajają tereny dla inwestorów

Na dwóch terenach inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ulicy Zielonej oraz na południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcin trwają intensywne prace związane z ich uzbrajaniem. Obydwie inwestycje zakończą się jesienią tego roku.


Zakres realizacji pierwszej z nich obejmuje budowę drogi (I etap budowy ul. Zielonej) wraz z chodnikami, zjazdami i zieleńcami, budowę oświetlenia, kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowych oraz napowietrznej sieci rozdzielczej Nn. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Śląską, wyremontowany będzie przejazd przez torowisko i około 140 metrów ul. Śląskiej.  W chwili obecnej prowadzone są prace ziemne i rozbiórka fundamentów nieużytkowanego budynku. Planuje się rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji ogólnospławnej.


Natomiast druga inwestycja zakłada przebudowę DTŚ w zakresie organizacji wjazdów i zjazdów, budowę ronda obsługującego przyległe działki, ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, oświetlenia i linii zasilającej. Powstanie też nowa sieć energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa. Nastąpi ponadto docelowa zmiana organizacji ruchu. Obecnie w tym rejonie prowadzone są roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.


Koszt prac wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol” na terenie inwestycyjnym przy DTŚ  wyniesie około 2 745 tys. zł. Teren przy ul. Zielonej uzbraja firma Skanska S.A., a całe przedsięwzięcie zamknie w kwocie 3 579 tys. zł. Obydwie inwestycje w 85 procentach zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.