Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Tomasz Żebro
ul. Katowicka 53
Tel. 32 3491-955
usc@swietochlowice.pl

REJESTRACJA ZGONÓW - tel. 32 3491 951
REJESTRACJA URODZEŃ - tel. 32 3491 952
WYDAWANIE ODPISÓW - tel. 32 3491 953 / 955

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów, w tym w szczególności:

1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w systemie teleinformatycznym.
2. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Świętochłowicach.
3. Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu   urodzenia.
4. Występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku zmian w aktach stanu cywilnego
(np. sprostowania danych w akcie lub zmiany płci).
5. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
6. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecku, którego ojciec jest     nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
7. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
8. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla potrzeb związanych z zamiarem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
9. Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed terminem miesięcznego wyczekiwania.
10. Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa.
11. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.
12. Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
13. Transkrypcja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, gdy fakt ten został zarejestrowany
w księgach stanu cywilnego za granicą.
14. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
15. Uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego nie zawierających wszystkich danych.
16. Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
17. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństw za granicą.
18. Dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń
i postanowień sądowych krajowych i zagranicznych oraz innych instytucji.
19. Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa lub zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
20. Wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego.
21. Orzekanie i wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk.
22. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
23. Prowadzenie archiwum akt Urzędu Stanu Cywilnego.
24. Organizowanie uroczystości okolicznościowych związanych ze szczególnymi wydarzeniami wynikającymi z uregulowań prawa o aktach stanu cywilnego.