Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Tydzień pomocy pokrzywdzonym

Dzisiaj rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który po-trwa do  1 marca 2014 r. W Świętochłowicach osoby zainteresowane mogą skorzystać z porad specjalistów w ośrodkach „Przystań” i „Tęcza”.

W trakcie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informacji prawnej udzie-lają nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kura-torzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone mogą uzyskać pomoc psycholo-giczną.

Chcąc uzyskać fachową poradę i pomoc można zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Chorzo-wie oraz do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach są pełnio-ne dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. W Świętochłowicach do dyspozycji zainteresowanych pozostają Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” mieszczący się przy ul. Zubrzyckiego 36 (tel. (32) 34-52-165) oraz Ośrodek Wsparcia Rodzinom „Tęcza” przy Pl. Zawadzkiego 8/2
(tel. (32) 74-09-169).

Warto przypomnieć, że w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Jest ona związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynaro-dowym Dniem Ofiar Przestępstw.

 

PLAKAT

ULOTKA