Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Trwa nabór do Kompasa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór uczestników/uczestniczek  do projektu systemowego „KOMPAS” Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest zminimalizowanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego osób objętych pomocą społeczną w Świętochłowicach

 Projekt zakłada uczestnictwo 100 osób, głównie w wieku 15-30 lat, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie Świętochłowic, bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, niekorzystających z tego samego typu wsparcia w innych projektach.

Nabór podstawowy na lata 2014/2015 będzie prowadzony do 28.02.2013r. Po tym dniu potencjalni uczestnicy wpisani zostaną na listę rezerwową, uruchomioną w razie rezygnacji uczestników/czek.

Planuję się zorganizowanie następujących form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu:

 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:
 • włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem  w WTZ oraz dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ,
 • organizacja i finansowanie usług wspierających w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego.
 1. Instrumenty aktywizacji społecznej:
 • koszty vouchera na samodzielny zakup usług społecznych (bilety do kina, usługi stomatologiczne)
 • organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (w tym asystenta rodziny),
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznej.
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (porady psychologiczne i prawne),
 1. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji  o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (np.:  kurs prawa jazdy kat. B, w przypadku chętnych: kurs komputerowy, kurs sprzedawcy, szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, kurs ratownika wodnego, kurs wychowawcy kolonijnego, kursy budowlane, kurs kosmetyki i wizażu itp),
 • organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).
 1. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
 • skierowanie i sfinansowanie  terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin i osób
 • sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie  z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji o sposobie i trybie naboru oraz warunkach uczestnictwa w projekcie udzielają:

Pracownicy  Zespołu ds. Realizacji Projektu „Kompas” – OPS ul. Katowicka 35 pok.105 oraz 106, tel.2455-104 w.40 oraz 55

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmują pracownicy socjalni Zespołu Projektowego w siedzibie:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Katowicka 35 pok. 106
(pon-pt w godz. od 7.00 do 15.00)
tel. 2455-104 w.55