Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Rozwój do potęgi trzeciej

Wczoraj w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości przedstawiciele samorządów spotkali się, aby zaprezentować dotychczasowe postępy w realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.  

Trzy miasta – Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice – pozyskały wspólnie pieniądze unijne na opracowanie strategicznych i operacyjnych dokumentów, które pozwolą na rozwiązanie problemów i - przy wykorzystaniu potencjału miast - uczynią ten obszar funkcjonalny bardziej konkurencyjnym.   

Podczas seminarium przedstawiciele samorządów prezentowali strategie opracowane dla swoich miast. Każda z nich wyznacza kierunki rozwoju na kolejne 15 lat. Przedstawiona wizja powstała w wyniku współpracy władz samorządowych z mieszkańcami, liderami społecznymi, ekspertami  i konsultantami akademickimi.

Wczorajsze spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami  z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Partnerzy projektu mówili o przebiegu prac, ale przede wszystkim o wnioskach wynikających z prac nad strategią. Z kolei wykonawcy dokumentacji podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi realizacji omawianych zamierzeń.

Aktualnie w miastach trwają prace nad kolejnymi programami: rewitalizacji, rozwiązywania problemów społecznych, polityki mieszkaniowej, renowacji podwórek itd. 

Obszar objęty opracowaniem składa się z trzech samodzielnych jednostek administracyjnych: Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, które łącznie zajmują powierzchnię  124,19 km2, czyli ponad 10 proc. powierzchni aglomeracji górnośląskiej. Zamieszkuje go blisko 300 tys. osób. Określenie czynników rozwojowych oraz barier pozwoliło wyznaczyć spójny obszar pod względem funkcjonalnym, umożliwiający efektywne zarządzanie oraz oferujący dobre warunki dla mieszkańców.

Projekt w skrócie:

Tytuł: Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Okres realizacji: Rozpoczęcie: 1 lipca 2013 r. Zakończenie: 15 marca 2015 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Wartość: 2.915.000 zł

Dofinansowanie: 2.623.500 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu