Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Miejska Rada Seniorów

Miejską Radę Seniorów w Świętochłowicach powołała Rada Miejska uchwałą Nr VI/53/15  z dnia 4 marca 2015 r. Jest to organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, mający na celu podejmowanie działań zmierzających do integracji świętochłowickiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Gwarantuje włączenie osób starszych w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 11 członków.

W dniu 13 maja 2015 r. zarządzeniem Nr 230/2015 Prezydent Miasta Świętochłowice powołał następujący skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach:

Stanisław Cukierda - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Świętochłowice,
Adam Graca - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Świętochłowice,
Krystyna Rawska - przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach,
Ewa Rodek-Kłyś -  przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach,
Janina Pistelok - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świętochłowicach,
Hildegarda Wieczorek - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świętochłowicach,
Tomasz Dandy - przedstawiciel Fundacji Rozwoju Świętochłowic,
Zofia Pogoda - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Heiloo,
Andrzej Morawiec - przedstawiciel Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic,
Urszula Kruszona - przedstawiciel osób starszych,
Grażyna Mazurek - przedstawiciel osób starszych.

Przewodniczącą I kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach jest Pani Krystyna Rawska (kontakt mailowy: krawska5@wp.pl).
Członkami Rady Seniorów mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

Członkami Rady mogą zostać:
- przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych,
- osoby posiadające poparcie co najmniej 25 osób starszych (tj. osób które ukończyły 60 rok życia) posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić swojego kandydata lub kandydatów do Rady spośród swoich członków lub innych mieszkańców Miasta Świętochłowice według następujących zasad:
- podmiot działający na rzecz osób starszych, posiadający mniej niż 50 członków (lub nie posiadający członków) może delegować jednego kandydata do Rady,
- podmiot działający na rzecz osób starszych, posiadający więcej niż 50 członków może delegować nie więcej niż dwóch kandydatów do Rady.