Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Budżet Obywatelski 2018

Po raz piąty świętochłowiczanie mogą przedstawiać pomysły na inwestycje w swoich dzielnicach. Do dyspozycji mieszkańców przekazano 750 tys. zł, to o 250 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. W tegorocznym BO przeznaczono 250 tys. zł na realizację wydatków bieżących i 500 tys. zł na realizację zadań inwestycyjnych. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 26 stycznia i potrwa do 14 lutego br.

TELEFONICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

W tym roku ponownie uruchomiony zostanie Telefoniczny Punkt Konsultacyjny do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice. Od 26.01 do 14.03 br. (w godzinach pracy Urzędu) pod numerem tel. 32 349 18 23 mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje oraz porady dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku zgłoszeniowego i zasad głosowania.

Odpowiedzi udziela Adam Myszor, Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Świętochłowice.

HARMONOGRAM

26.01 – 14.02 - wypełnij wniosek i zgłoś propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego

26.02 – 10.03 – zagłosuj na konkretne zadanie

14.03 - sprawdź jaka inwestycja będzie realizowana w Twojej dzielnicy

ZŁÓŻ WNIOSEK

Propozycje zadań do realizacji można składać w terminie od 26.01 do 14.02 br. Mogą to zrobić osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe lub czasowo w Świętochłowicach. Wniosek dostępny jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu przy ul. Katowickiej 54, a także na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl.

Zadania (spełniające warunki zawarte w regulaminie) muszą zostać poparte podpisami, co najmniej 40 mieszkańców danej dzielnicy.  

Wypełnione wnioski można: 

• przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany dokument) na adres: 

budzetobywatelski@swietochlowice.pl  

• przesłać pocztą na adres:  

Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 

41-600 Świętochłowice  z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”

 złożyć w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 
w Świętochłowicach. 

Wnioski zostaną przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez prezydenta miasta.

JAK GŁOSOWAĆ NA WYBRANE INWESTYCJE?

Do głosowania dopuszczone zostaną wszystkie wnioski, które spełniły warunki formalne. Ankiety będą udostępnione na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, a także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

Na zawarte w nich propozycje głosować będzie można od 26.02 do 10.03 br. Każdy zainteresowany wybierze jedną spośród wszystkich zaproponowanych w ankiecie dla danej dzielnicy inwestycji.  

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie,  można składać:   

• w formie elektronicznej (zeskanowany dokument) na adres:

budzetobywatelski@swietochlowice.pl  

• przesłać pocztą na adres:  

Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 

41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”

• w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zadania do realizacji zostaną ogłoszone 14.03 br. na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

 

HARMONOGRAM

WNIOSEK

ZARZĄDZENIE