Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej


pokój 8
Tel. 32 3491-834
aw@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy prowadzenie spraw z zakresu  audytów wewnętrznych, w tym w szczególności:

1. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego Miasta, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej oraz pełnienie w tym zakresie funkcji doradczych i wspierających Prezydenta Miasta.
3. Opracowywanie projektów planów kontroli wewnętrznej zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta.
4. Przedstawianie Prezydentowi Miasta oraz kierownikom jednostek sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych.
5. Opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, zawierających szczegółowe zalecenia dla kontrolowanych jednostek.
6. Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych poprzez przeprowadzanie kontroli sprawdzających.
7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli wewnętrznej oraz kontroli wskazanych przez Prezydenta Miasta.
8. Tworzenie projektów regulaminów oraz zarządzeń w zakresie kontroli wewnętrznej.
9. Uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych powoływanych przez Prezydenta Miasta oraz zapewnienie im obsługi organizacyjno – administracyjnej.
10. Prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim.