Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

59 mln zł dofinansowania na Kalinę

Świętochłowice otrzymają 59 mln zł dofinansowania na oczyszczenie terenów przyległych do stawu Kalina wraz z jego wodami. 31 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę w tej sprawie. To największy projekt dotyczący ochrony środowiska w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest także jednym z kluczowych projektów związanych z ochroną środowiska na Śląsku.

Miasto reprezentował Dawid Kostempski - prezydent Świętochłowic, a NFOŚiGW Roman Wójcik - zastępca prezesa zarządu.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na realizację zadania „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności.” Wnioskowana wartość dofinansowania stanowi 85 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część pieniędzy zostanie pokryta z budżetu gminy. Koszt całości projektu szacowany jest na kwotę 69.739.277,98 zł brutto, w tym pozyskane dofinansowanie wynosi 59.258.521,78 zł brutto.

- Decyzja komisji konkursowej jest efektem bardzo dobrze przygotowanego wniosku, co zaowocowało dużą ilością punktów i w konsekwencji pozytywną oceną – tłumaczy Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

Projekt zakłada przeprowadzenie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy opracowany przez Świętochłowice. Rezultatem przeprowadzonych prac ma być  oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu.

W planach jest też posadzenie roślin, budowa ścieżek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury, w tym elementów infrastruktury rekreacyjnej związanej z przyszłym przyrodniczym zagospodarowaniem tego terenu. Władze miasta chcą, by miejsce to odzyskało dawny blask.

Przebieg prac

Termin rozpoczęcia zadania planowany jest na pierwszą połowę 2018 roku. Zależy on jednak od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji, które ma zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

Wielokierunkowe prace prowadzone w rejonie Kaliny będą zmierzać do wyeliminowania  dalszego napływu zanieczyszczeń poprzez: zastosowanie ścian szczelnych wokół podstawy hałdy, usunięcie osadu dennego i bioremediacji wód zbiornika dla wyeliminowania możliwości wtórnego zanieczyszczenia gruntu wodami ze stawu oraz wykorzystanie metod in – situ, bioremediacji i fitoremediacji.

Kalina przed laty

Warto przypomnieć, że zbiornik powstał przed I wojną światową, w wyniku osiadania terenu spowodowanego eksploatacją płytko zalegających złóż węgla kamiennego.  W tamtym czasie można było w nim łowić ryby. W latach 1928-1939 funkcjonował tutaj również ośrodek rekreacyjny z kąpieliskiem. Do początku lat 50-tych zbiornik był względnie czysty.

Niestety dziś hałda oraz staw wraz z okolicą wyłączone są z użytkowania, na skutek zanieczyszczenia go przez nieistniejącą już spółkę ze 100% udziałem Skarbu Państwa, prowadzącą działalność na terenie miasta Chorzów, a składującą odpady w rejonie stawu „Kalina”. Kompleksowa rewitalizacja terenu stawu przywróci okolicy wartości przyrodnicze.